Cycling through the klong communities of northern BKK

ก่อนทีไปเกาหรีใต้อาทิตย์ที่แล้ว ได้ฝากรถที่อู่แห่งหนึ่งแถวดอนเมืองเพื่อเคาะและทำสีใหม่ด้านหนึ่งและฝากพี่เค้าไปต่อภาษีให้ผมอีกเนืองจากจะไม่ค่อยมีเวลาทำเองในช่วงเวลาทำการของราชกาล เมือวานรถก็เสร็จแล้วนัดไปรับที่อู่ ตื่นมาก็ขี้เกียจนั่งรถแทกซี้หรือรถเมล์เลยดูทางในแผนที่ปั่นจัรยานไปเอง เห็นทางเดินเส้นหนึ่งที่แอ๊ปแนะนำก็ประมาญ 14 กีโลเมตรซึ่งเส้นทางนี้ก็ไปในเส้นหลักประมาณครึ่งหนึ่ง คือถนนพโหลโยทิน…อีกครึ่งหนึ่งก็ไปตามถนนเล็กเรียบคลองในหมู่บ้านชุมชนเรียบแนวคลองไปยาว…ก็มีเสนห์อีกอย่างหนึ่ง ถึงแม้ว่าคลองก็เขียวดำเต็มไปด้วยขยะแต่บัญญากาศสงบโดยไม่ค่อยมีรถอะไรมากมายเหมือนในเส้นหลัก ตามในรูปด้านล้างครับ

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *